Utleie vilkår elbiler

Leievilkår

 

 1. Elbil er levert ferdig rengjort og i stand som er beskrevet i vedlegg og den skal tilbakeleveres i samme stand med mindre det er særskilt avtalt skriftlig på forhånd.
 2. Elbil hentes og leveres (hvis er det ikke annet skriftlig avtalt) på adresse: Båstadveien 930, 1866 Båstad, Norge
 3. Elbil er ansvar og kaskoforsikret. Egenandel er kr 6.000.- NOK. Minimum alder på sjåfør er 23 år
 4. Ved tap av nøkler betaler leietaker 1.500, – NOK per stykk.
 5. Ved skade eller tyveri leietaker tar kontakt med utleier (96825242). Ved tyveri tar kontakt med politi også.
 6. Elbilen skal ikke benyttes av personer påvirket av rusmidler eller til annen ulovlig virksomhet.
 7. Ved all utleie er leietaker ansvarlig for hjemtransport av elbilen uansett årsak. Ved henting av elbilen av utleier (uansett årsak) vil leietaker bli belastet med kr 700.- pr time hvis ikke annet avtalt. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet. Leietaker har selv det hele og fulle ansvar for bruken av kjøretøyet.
 8. Elbilen skal benyttes av leietaker eller for dennes regning. For bruk utenfor Norge kreves utleiers samtykke.
 9. Leietaker er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende leie utstyr og bruk blir overholdt, også gjeldende parkeringsbestemmelser. Leietaker svarer for og betaler eventuelle bøter eller avgifter for parkeringsforseelser eller bruk for øvrig.
 10. Utleier har rett til å besiktige varen i leieperiode.
 11. Før oppstart av leieperiode skal innbetales depositum (6.000.- NOK) samt beløp for avtalt leieperiode. (Vips eller bankoverføring).
 12. Leietaker skal betale 3,- NOK for hver km som overstiger avtalt kjørelengde.
 13. Utleier og leietaker skal gå over elbilen sammen før leieforholdet starter og ved innlevering. Ved denne gjennomgang skal alle skader og mangler noteres på eget skjema.
 14. LEIETAKER ER SELV ANSVARLIG FOR Å HA GYLDIG FØRERKORT FOR ELBIL.

Priser.

 

 • 1 dag………………………450,- NOK per dag (max 200 km kjørelengde)
 • 2 – 5 dager……..…..…350,- NOK per dag (max 150 km kjørelengde per dag)
 • 6 – 9 dager……..……..300,- NOK per dag (max 100 km kjørelengde per dag)
 • 10 – 17 dager………….260,- NOK per dag (max 100 km kjørelengde per dag)
 • 18 – 30 dager….…..…220,- NOK per dag (max 100 km kjørelengde per dag)
 • over 30 dager….…….etter avtale