Fiat 500e

Fiat 500e er veldig kul og det er lett å kjøre den. Fiat 500e har det samme 24 kW batteri som Nissan Leaf som er mer kjent fra norske veier. Rekkevidde av Fiat 500e er omtrent 100 km i kuldegrader og 160 km i sommer. Du kan velge mellom forskjellige farger og utstyr.

Garanti:

Vi garanterer at alle regninger på utført arbeid og deler som er knyttet til plutselige hendelser (som batteri feil, OBC feil osv.)  som skyldes ikke vanlig slitasje blir dekket av oss.
Det gjelder dekning av egenandel ved oppgjør med forsikringsselskaper..
Det forutsetter at eier tegner forsikring som dekker skade på driftsbatteri osv. (f.eks. IF – Super forsikring med tilegsforsikring, Gjensidige – Bil Pluss forsikring osv.)
Vi er behjelpelige til å finne beste forsikring.
Denne garanti tegnes i kjøpekontrakt.

Frakt:

I prisen er inkludert frakt av bil over hele Norge uansett sted.

Ta kontakt med oss ved interesse.